Скупштинске одлуке

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПАУШАЛНОГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО...

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПАУШАЛНОГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ можете погледати ОВДЈЕ

ОДЛУКА О КУПОВИНИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА У ТРНОВУ ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА

ОДЛУКУ О КУПОВИНИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА У ТРНОВУ ЗА ПОТРЕБЕ ВАТРОГАСНОГ ДОМА можете погледати ОВДЈЕ

ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА И РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

ОДЛУКУ О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ...

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ Д.О.О ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ Д.О.О ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ

ОДЛУКА О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ Д.О.О ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О РАЗРЈЕШЕЊУ В.Д. ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ Д.О.О ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УТРОШКУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ДАТИХ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У 2021. ГОДИНИ...

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УТРОШКУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ДАТИХ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ можете...

ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ НАЗИВА ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАХОРИНА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О ПРОМЈЕНИ НАЗИВА ЈУ ТУРИС ТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАХОРИНА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ.