ИСТОЧНА ИЛИЏА- Позив власницима непокретности да доставе приједлоге

316

Из општине Источна Илиџа позивају заинтересоване власнике непокретности означених као к.ч.149/31; 32; 33; 34; 36 к.о. Касиндо (нови премјер) на локалитету Шкрбино поље, уз саобраћајницу Касиндолског батаљона, и власнике непокретности на локалитету Бијелог поља, на потезу од објекта „Ђак спорт“ до објекта „Енмон“ па све до границе административних општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево, да Одјељењу за просторно уређење и екологију у року од 15 дана, доставе приједлоге и сугестије за планска рјешења на земљишту у њиховом власништву, у сврху израде Регулационих планова.