ИСТОЧНА ИЛИЏА- Представљена студија побољшања дионице пута Сарајево-Фоча

586

У Источној Илиџи представљен је пројекат и студија побољшања дионице пута Сарајево-Фоча /Брод на Дрини/, који је од немјерљивог значаја за становнике ове локалне заједнице чиме би се унаприједили услови за нови инвестициони циклус.

Циљ је израда главног пројекта са пратећим елаборатима и припрема тендерске документације за избор извођача радова, што је предуслов за отпочињање комплексног инфраструктурног задатка, који је од круцијалног значаја и за становнике општине Источна Илиџа јер једна од четири дионице – рута Аеродром Сарајево-Богатићи пролази кроз њену територију.

У току је друга фаза ове активности која се односи на исходовање урбанистичке сагласности за коју је потребно израдити идејни пројекат и студију изводљивости, саопштено је из општине Источна Илиџа.

Завршен је сет комплексних активности, почевши од израде студије оптимизације трасе, преко геодетског снимања цјелокупне трасе, вађења узорака коловозне конструкције и геотехничког истраживања.

Тренутно су завршене активности на изради саобраћајне и техничке студије, на бази чијих кључних елемената је израђена и студија изводљивости.

Након израде цјелокупне пројектно-техничке документације и припреме тендерске документације, створиће се услови за избор извођача радова да би могла почети реконструкција, проширење и укупно побољшање саобраћајне инфраструктуре на 71 километар дугој дионици до Брода на Дрини.

Овај инфраструктурни пројект би био од немјерљивог значаја за општину Источна Илиџа јер би се значајно унаприједили инфраструктурни услови за нови инвестициони циклус у пословним зонама, које се директно наслањају на саобраћајницу.

На данашњем састанку су, поред представника општине Источна Илиџа, били присутни и представници конзорцијума „ЕПТИСА-ИПСА Институт“, те предузећа „Путеви Републике Српске“, „Мтел-а“, „Електродистрибуције“ и комуналног предузећа „ВиК“.

Презентација је проведена под покровитељством Делегације ЕУ у БиХ.

/Срна/