ИСТОЧНА ИЛИЏА- Скупштина општине у сриједу о ребалансу буџета за ову годину

506

Број: 02-012- 997 /21. ПРИЈЕДЛОГ

Источна Илиџа: 15. 6. 2021. године.

На основу члана 82. и 84. Пословника о раду Скупштине Општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 4/21.) ,предсједник Скупштине општине Источна Илиџа

САЗИВА

VI  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

која ће се одржати дана 23.06.2021 године (сриједа) са почетком у 10,00 часова у сали општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.
За VI  редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са В редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Приједлог Одлука о измјени Одлуке о куповини земљишта вл. Милошевић Милан у сврху наставка дијела изградње дијела улице Милоша Црњанског локалитет Горње Младице број: 02-023-213/21 од 12. 4. 2021. године, Приједлог Одлука о цијенама услуга Јавног предузећа“ Услужни сервис“ а.д. Источна Илиџа, Приједлог Одлука о кредитном задужењу општине Источна Илиџа, Приједлог Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, Приједлог Одлука о покрићу дефицита по годишњем финансијском извјештају Буџета општине за 2020. годину, Приједлог Одлуке Нацрт Ребаланса Буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину са подтачкама
  2.1. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину
  2.2 Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2021. године, су од посебног интереса за општину Источна Илиџа, те је утврђено је да постоје нарочити оправдани разлози да наведене одлуке ступе на снагу даном доношења.
 3. Извјештај о инспекцијскм надзору на подручју општине Источна Илиџа за 2020.годину.
 4. Извјештај о раду Јавног комуналног предузећа „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа за 2020. годину.
 5. Информација о раду Пореске управе Подручне јединице Источно Сарајево
  период од 1. 1. 2020. до 31. 12. 2020. године
 6. Информација о стању школских објеката и материјалном положају основне школе „Јован Дучић“ Касиндо, на подручју општине Источна Илиџа.
 7. Информација о захтјеву Општине Источно Ново Сарајево за плаћање закупа просторија смјештаја ЈУ „ Средњошколски центар“ Источна Илиџа.
 8. Информација о стању спорта и физичке културе, те раду спортских клубова које финансира Општина Источна Илиџа.
 9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о куповини земљишта вл. Милошевић Милан у сврху наставка изградње дијела улице Милоша Црњанског, локалитет Горње Младице број: 02- 023-213/12 од 12. 4. 2021. године.
 10. Приједлог Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама ( СЕЦАП) општине Источна Илиџа до 2030. године
 11. Приједлог Одлуке о општинским административним таксама.
 12. Приједлог Одлуке о промјени правне форме комуналног предузећа „Комил“ д.о.о.Источна Илиџа и усклађивање аката предузећа са законским прописима.
  13.Приједлог Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама .
 13. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Услужни сервис.а.д. Источна Илиџа.
 14. Приједлог Одлуке о цијенама услуга Јавног предузећа „Услужни сервис“а.д. Источна Илиџа
 15. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне Установе Центар за културу Источна Илиџа.
 16. Приједлог Одлука Плана Капиталних инвестиција 2021 – 2023. година.
 17. Приједлог Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода.
 18. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Источна Илиџа.
 19. Приједлог Одлуке о покрићу дефицита по годишњем финансијском извјештаја Буџета општине за 2020. годину.
 20. Приједлог Одлуке Нацрта Ребаланса Буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину.
  2.1. Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта Ребаланса Буџета општине Источна Илиџа за 2021. годину.
  2.2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2021.године.
 21. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Дио улице доктора Миодрага Лазића.“
 22. Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицицтације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта, локалитет Блаца.
 23. Одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

Раде Ћосовић

/општина Источна Илиџа/