ИСТОЧНА ИЛИЏА- У уторак о ребалансу буџета и функционисању општинских предузећа и установа

367

Одборници Скупштине општине Источна Илиџа разматраће у уторак, 25. јула, одлуке о ребалансу буџета за 2023. годину, као и извјештаје и информације о функционисању општинских предузећа и установа.

На дневном реду наћи ће се и Одлука о измјени и допуни одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта.

Почетак сједнице заказан је за 15,00 часова.

Приједлог дневног реда можете погледати у наставку:

Број: 02-012-1140/23.           

Источна Илиџа,18.07.2023. године                       

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 9/21), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:                            

ПРИЈЕДЛОГ

САЗИВА

XXIV РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

која ће се одржати дана 25.07.2023. године  са почетком у 15,00 часова у сали општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМОда истој присуствујете.

За XXIV редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са XXIII (двадесет треће) редовне сједнице
 2. Приједлог Одлука и Рјешења које ступају на снагу даном доношења
 3. Информација  о стању у области запошљавања и релизацији програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2022. годину
 4. Информација о раду ЈП “Услужни сервис“ а.д. Источна Илиџа за 2022. годину
 5. Информација о функционисању ЈКП „Комил“ а.д. Источна Илиџа и одржавању чистоће на подручју општине Источна Илиџа за 2022. годину
 6. Информација о прихватању поклона поклонодавца Дамјановић Владимира у циљу реализације Пројекта „Реконструкција водоводног система Матића врело у насељу Касиндо“
 7. Извјештај о раду ЈУ “Центар за културу и информисање“ Источна Илиџа за 2022. годину
 8. Извјештај о раду ЈКП “Топлане“ д.о.о. Источна Илиџа за 2022.годину
 9. Извјештај о раду ЈУ „Спортско рекреативни центар“ Источна Илиџа за 2022.годину
 10. Информација о стању школских објеката и материјалном положају школа на подручју општине Источна Илиџа
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Спортско рекреативни центар Источна Илиџа“
 12. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ „Спортско рекреативни центар“ Источна Илиџа
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за културу и информисање“ Источна Илиџа
 14. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за културу и информисање“ Источна Илиџа
 15. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа
 16. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа
 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП “Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о Источна Илиџа
 2. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП “Аутобуска станица Источно Сарајево“ д.о.о Источна Илиџа
 3. Приједлог Одлуке о Плану мрежа здравствених установа на територији општине Источна Илиџа
 4. Приједлог Одлуке о давању на коришћење пословног простора у својини општине Источна Илиџа ПУ- Клуб за дјецу „Игра ми је храна“ Источна Илиџа
 5. Приједлог Одлуке о измјени  и допуни одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта број 02-023-244/23 од 31.03.2023. године
 6. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за израду Регулационог плана „Бијело поље- центар 1“
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између  општине Источна Илиџа  и „ОСИГУРАЊЕ АУРА“а.д. Бања Лука
 8. Приједлог Одлуке о одбијању захтјева сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илиџа и Шућур (Момчило) Гавра из Источне Илиџе
 9. Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине Источна Илиџа за 2023.годину
 10. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2023. годину (Ребаланс)
 11. Одборничка питања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Раде Ћосовић