ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО- Позив правним лицима и предузетницима за учешће у програму погодности за пензионере

1059

Општина Источно Ново Сарајево расписала је Јавни позив за пријаву правних лица и предузетника за учешће у програму погодности „Сениорска картица“ за пензионере.

Позивамо сва правна лица и предузетнике који су регистровани и/или имају пословнице на територији општине Источно Ново Сарајево да се пријаве на јавни позив за учешће у програму погодности за пензионере под називом „Сениорска картица“, који се односи на избор понуђача – привредних субјеката и предузетника, који ће власницима Сениорске картице – пензионерима са територије општине Источно Ново Сарајево обезбиједити попуст на асортиман својих производа.

Циљ: Циљ програма „Сениорска картица“ је изабрати привредне субјекте и предузетнике (радње мјештовите робе, пумпе, продавнице бијеле технике, меснице, пекаре, зеленаре, апотеке, приватне здравствене установе и лабораторије, козметички и фризерски салони, угоститељски објекти, аутомеханичарске радње и остали заинтересовани) који ће власницима сениорске картице погодности (око 3000 пензионера са територије општине) обезбиједити свакодневни попуст на асортиман својих производа, не мањи од 5%, уз искључења робе која не подлијеже попусту (на примјер, акцизна роба, одређени лијекови и остало).

 1. Право учешћа:

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници са територије општине Источно Ново Сарајево који су регистровани на подручју општине Источно Ново Сарајево и/или имају пословницу на територији општине Источно Ново Сарајево.

 1. Општи критерији за одабир правних лица у оквиру Јавног позива су:
 • Да су основани/регистровани у РС (БиХ);
 • Да послују на територији општине Источно Ново Сарајево.
 1. Специфични критерији за одабир правних лица у оквиру Јавног позива су:
  • Максимална висина попуста на асортиман;
  • Асортиман у понуди;
  • Врста робе искључена из попуста;
  • Број пословница и географска заступљеност на територији општине;
  • Радно вријеме пословнице/а.

Јавни позив ће бити објављен на интернет страници (www.opstinains.net)  и огласној плочи Општине. Рок за подношење пријава на предвиђеном Обрасцу за пријаву је 15 дана од дана објаве Jавног позива. Потписан и овјерен образац потребно је предати путем поште или на Протокол Општине Источно Ново Сарајево сваким радним даном од 07:30 до 15:00 часова, у затвореној коверти, са назнаком:

„Општина Источно Ново Сарајево

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Пријава за учешће у програму погодности „Сениорска картица“ – не отварати“.

Образац за пријаву можете преузети ОВДЈЕ.

По затварању рока за подношење пријава, Општина Источно Ново Сарајево формираће комисију за избор понуђача, која ће извршити избор према горе утврђеним критеријима.

Контакт особа за додатне информације и појашњења: Александра Матић Тадић, савјетник  начелника, тел: +38757340132, aleksandra.matic-tadic@opstinains.net.

/општина Источно Ново Сарајево/