ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО- Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за развој пољопривреде у 2024. години

436

Општина Источно Ново Сарајево расписује Јавни позив за додјелу неповратних новчаних средстава за пољопривреду  у износу од 150.000,00 КМ.

Расподјела подстицајних средстава вршиће се за:

  • Подстицање младих људи и младих брачних парова за отпочињање или унапређење бизниса;
  • Субвенција за пластеничку производњу;
  • Субвенција за воћарство (набавка садница);
  • Субвенција за повртларство – финансирање набавке сјеменског пакета за социјално угрожене породице са минималним примањима;
  • Субвенција за пчеларство преко удружења “Рој” за финансирање набавке пчеларске опреме и кошница;
  • Субвенција за перадарство – финансирање набавке до 20 кока носиља  по кориснику за социјално угрожене становнике.

Право на подстицајна средстава имају  корисници:

  • који имају мјесто пребивалишта на територији општине Источно Ново Сарајево;
  • подносилац захтјева може, за вријеме трајања овог јавног позива, конкурисати само са једним захтјевом.

Потребна документација за  додјелу средстава и начин достављања:

  •  захтјев за подстицајна средства (пластеничка производња садни материјал и сјеменски пакети) се преузимају у мјесним заједницама Враца, Тилава, Лукавица и Миљевићи (радним данима од 08 до 14 часова). Након попуњавања захтјева, исти се са припадајућом документацијом, достављају назад у наведене мјесне заједнице. (На сваком захтјеву биће наведено која је документација потребна).
  • захтјеви за остала подстицајна средства преузимају се у Општинској управи општине Источно Ново Сарајево, канцеларија бр. 6. Након попуњавања захтјева, исти се са припадајућом документацијом, достављају назад у наведену канцеларију. (На сваком захтјеву биће наведено која је документација потребна).

Све додатне информације могу се добити на телефон број 057/340-836, локал 1008, контакт особа Милана Влачо.

Рок за подношење пријава је до 15.04.2024. године.

Јавни позив можете преузети овдје.

/општина Источно Ново Сарајево/