АНКЕТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

587

Обавјештавамо представнике невладиних организација и удружења регистрованих на подручју града Источно Сарајево да је потребно да попуне анкету, на основу које ће, у сарадњи са UNDP RеLОаD2 пројектом, бити израђена база података свих организација цивилног друштва које дјелују на територији градских општина и града Источно Сарајево.

Линк за анкету у наставку:

Anketa za izradu baze podataka za organizacije civilnog društva u jedinicama lokalne samouprave Survey (surveymonkey.com)