ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈА ГРАДА

281

Обавјештавамо превознике који обављају линијски превоз лица на подручја града Источно Сарајево да је покренут поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за 2024/2025. годину.

У поступку усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Источно Сарајево могу учествовати сви заинтересовани превозници града Источно Сарајево који имају одговарајуће важеће лиценце за обављање јавног линијског превоза лица.

Град Источно Сарајево понудиће свим превозницима нове поласке за одређене линије, у складу са захтјевима и стварним потребама јединица локалне самоуправе и грађана Источног Сарајева.

Обавјештење о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период 2024/2025. године можете погледати ОВДЈЕ.