ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА

886

Oбавјештавамо превознике који обављају линијски превоз лица на подручју града Источно Сарајево да је покренут поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија града Источно Сарајево за 2021/2022. годину.

У поступку усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Источно Сарајево могу учествовати сви заинтересовани превозници града који имају одговарајуће важеће лиценце  за обављање јавног линијског превоза лица, у складу са Правилником о условима и поступку издавања лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила, важеће лиценце превозника, раније издате од стране града, који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период  2021/2022. годину можете погледати ОВДЈЕ.