ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА РЕДОВА ВОЖЊЕ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА

229

Обавјештавамо превознике који обављају линијски превоз лица у Источном Сарајеву да је покренут поступак усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за 2023/2024. годину.

У поступку усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Источно Сарајево, могу учествовати сви заинтересовани превозници града Источно Сарајево, који имају одговарајуће важеће лиценце за обављање јавног линијског превоза лица.

За превознике који први пут учествују у процесу усклађивања, као и превознике који су извршили измјене у регистру, потребно је доставити по један примјерак овјерене копије регистрације предузећа, односно, за самосталног привредника овјерена рјешења за рад издата од надлежног органа јединице локалне самоуправе из састава града Источно Сарајево.

Документацију је потребно доставити Одјељењу за просторно уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове у Градској управи Источно Сарајево, најкасније до 25. 04. 2023. године.

Обавјештење о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија подручја града Источно Сарајево за регистрациони период  2023/2024. годину можете погледати ОВДЈЕ.