ПРОГЛАШЕЊЕМ ПАРКА ПРИРОДЕ ТРЕБЕВИЋ ОБЕЗБИЈЕЂЕН ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА

505

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Граду Источно Сарајево Љиљана Лиздек рекла је, гостујући у програму БХ радија, да је туризам једна од најважнијих привредних грана у Источном Сарајеву, те да ће активности у вези са проглашењем Парка природе Требевић ускоро бити завршене.

Лиздек је најавила да ће врло брзо бити основана Јавна установа Парк природе Требевић, којом ће управљати Град Источно Сарајево и три општине које имају дио територије на Требевићу, а то су Источни Стари Град, Пале и Источно Ново Сарајево.

„У завршној смо фази проглашења Парка природе Требевић, односно, оснивања јавне установе која ће бити надлежна за то подручје. Иницијатива о проглашењу парка природе потекла је од градоначелника, Љубише Ћосића, као визија да се овај простор, који је препознат као природно богатство које може да допринесе одрживом развоју у будућности, адекватно заштити, али  и да се постојећи туристички потенцијал тог подручја искористи на наjбољи начин“, рекла је Лиздек.

Лиздек је појаснила да на заштићеном подручју Требевића постоје такозвани други и трећи степен заштите. Ограничења су већа на другом степену заштите, што значи да ће привредне дјелатности у том појасу морати да буду сведене на минимум, додала је она.

„На територији која је обухваћена другим степеном заштите постоји велики број ендемских биљних и животињских врста. Овдје су извршена мултидисциплинарна истраживања, која су урадили стручњаци из различитих области, а која су обухватила флору, фауну, геоморфолошке и климатске карактеристике, како би се дошло до сазнања зашто је потребно да се одређено подручје заштити“, навела је Љиљана Лиздек.

Лиздек је истакла да је у овим активностима била изузетно значајна подршка Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те захвалила директорици Јасни Милешевић за сарадњу и разумијевање.

„Захвални смо и тиму који је предводио Драган Ковачевић, чији је задатак био да сва истраживања сведе у документ, Стратегију заштите Парка природе Требевић, у коме се јасно каже шта подразумијевају други и трећи степен заштите, кад је ријеч о заштити и управљању, али и потреби да све активности буду сведене на рационалан ниво и савјесно управљање“, нагласила је Лиздек и додала да ће у трећем степену заштите бити могућа одређена експлоатација и коришћење природних богатстава, али да ће све бити стављено под контролу.

Лиздек је нагласила да ће Јавна установа Парк природе Требевић у наредном периоду контролисати градњу, експлоатацију природних богатстава и савјесно управљати овим заштићеним подручјем.