УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ НАЈБОЉЕ ОЦИЈЕЊЕН УНИВЕРЗИТЕТ У БиХ

387

Универзитет у Источном Сарајеву заузео је прво мјесто универзитета у Босни и Херцеговини према посљедњем извјештају SCImago Institutions Rankings (SIR) за 2022. годину. Универзитет је први пут уврштен на ову листу 2020. године када се налазио на 789. мјесту и данас заузима 681. мјесто у свијету од 8.084 рангираних институција.

SIR представља рангирање академских и истраживачких институција на основу композитних индикатора који се базирају на истраживању (50%), иновацијама (30%) и друштвеном утицају (интернетска видљивост) (20%).  Најбољи квартил добија институција у својој земљи упоређујући квартиле на основу вриједности укупног индикатора, фактора истраживања, иновација и друштвеног фактора. Универзитет у Источном Сарајеву је у укупном рангу уврштен у најбољи, први квартил (Q1).

Као извор података за истраживачке резултате SIR користи SCOPUS базу. Извор информација за индикаторе интернетске видљивости су Google и Ahrefs, док се Unpaywall база користи за процјену броја докумената са отвореним приступом. Altmetrics од PlumX metrics-а и Mendeley-а кoристи се за процјену друштвеног утицаја институције.

Циљ SIR је да обезбиjеди користан метрички алат за институције, креаторе политика и истраживаче за анализу, евалуацију и побољшање активности, резултата и исхода рада.

Више информација на линку: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=BIH

/УИС/