ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ВОДНИХ УСЛУГА У БИХ

678

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске организоваће у понедјељак, 28. децембра, јавну расправу о теми „Пројекат модернизације водних услуга у БиХ“, који реализује Свјетска банка, с циљем побољшања стања у сектору водоснабиједавања и одвођења отпадних вода у БиХ.

Свјетска банка,у сарадњи са надлежним органима власти, ради на припремама за покретање Пројекта модернизације водних услуга у БиХ, којим ће се створити подстицајни оквир ка постизању веће оперативне и финансијске одрживости, добрих пракси управљања и кредитне способности пружаоца услуга водовода и канализације.

Предложени пројекат директно одговара приоритетима утврђеним у Оквиру партнерства са земљом (ЦПФ) ФГ16-ФГ20 које су заједнички усагласили Свјетска банка и органи власти у БиХ.

Један од главних стубова Оквира партнерства са БиХ огледа се у пружању бољих јавних услуга, што је често неефикасно и финансијски неодрживо. Овим ће се, такође, допринијети отпорнијем, инклузивнијем и одрживијем опоравку у БиХ, како је наведено у документу Свјетске банке о одговору на КОВИД-19. Предвиђено је да се пројекат надовезује и надопуњава са постојећим ангажманима и пројектима других развојних партнера.

Општи циљ пројекта јесте побољшање одрживости и ефикасности у пружању услуга водовода и канализације у БиХ, а с тим и побољшање сигурности воде и отпорности на очекивани шок изазван климатским промјенама.

Развојни циљ пројекта је пружање подршке органима у Босни и Херцеговини да:

•             ојачају институционалне капацитете на ентитетском и локалном нивоу за боље пружање услуга водовода и канализације

•             побољшају приступ услугама водоснабдијевања којима се сигурно управља, и

•             повећају ефикасност пружаоца услуга водоснабдијевања у укљученим јединицама локалне самоуправе.

Пројекат ће се проводити у оба ентитета, а састоји се од три главне компоненте које одговарају реформским одредбама дефинисаним у Заједничкој визији за реформски сектор, које су потребне за унапређење услуга водоснабдијевања и управљања отпадним водама у БиХ за период 2021.-2028.

Имплементацијом пројекта подржаће се текући процеси које води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС за успостављање јединственог оквира одређивања тарифа и регулаторне функције. Пројекат ће подстаћи укључивање, у виду финансирања и пружања техничке помоћи, других међународних финансијских институција и билатералних партнера, с у циљем провођења стратешке заједничке визије органа власти и донатора за реформу овог сектора у БиХ.

С циљем консултовања јавности у процесу припреме овог значајног пројекта, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске доставило је, на увид и коментаре, сљедећа документа која се односе на Републику Српску:

  1. ОКВИРНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И УТИЦАЈА НА ДРУШТВО

2. ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНОМ СНАГОМ

3. ОКВИРНИ ПЛАН ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ

4. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ИНТЕРЕСНИХ СТРАНА

5. ПЛАН ОКОЛИШНИХ И ДРУШТВЕНИХ ОБАВЕЗА

Примједбе на објављен нацрт докумената можете доставити на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Јединице за координацију пољопривредних пројеката до 04.01.2021.године.

Јавне консултације o oвој теми СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДОВА И ОПШТИНА биће организоване путем платформе Webex у понедјељак,28.12.2020.године, у 12:00 часова.