ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ЕКОНОМСКИМ И СОЦИЈАЛНИМ АКТИВНОСТИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

725

Позивамо власнике пољопривредних газдинстава, регистроване привредне субјекте, удружења и приватне установе или приватна предузећа, заинтересоване за подршку инвестицијама у руралним подручјима, да се пријаве на „Јавни позив потенцијалним корисницима за исказивање интереса за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима“.

Рок за подношење пријава Граду Источно Сарајево је 04.11.2022. године до 12.00 часова.  Процес пријаве обавља се искључиво путем и-мејла:  privreda@gradistocnosarajevo.net.

Корисници који буду одабрани по основу пријаве могу аплицирати за бесповратна средства EU4Agri у износу од 50.000 КМ до 200.000 КМ без ПДВ- а по једном пројекту уз финансијско учешће у укупним трошковима појединачног пројекта од 25 %.