ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРИЈЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА

1196

Град Источно Сарајево у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА за предају приједлога пројеката, у оквиру пројекта Региналног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2).

ReLOaD2 је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*[1]  и Србија.

Град Источно Сарајево и пројекат ReLOaD2 позивају све организације цивилног друштва из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима ове јединице локалне самоуправе (ЈЛС), из сљедећих приоритетних области:

Тематске области и приоритети (ставка 1, 2, 3, 5. и 6.) су додатно потврђени кроз консултације са грађанима и представницима организација цивилног друштва у склопу Јавне расправе организоване 12. априла 2023. године.

Тематске области и приоритети за младе (ставка 4.) су додатно потврђени кроз консултације са младима у оквиру одржаних састанака у склопу Дијалога за младе на подручју Града Источно Сарајево кроз активности које проводи ReLOaD2 пројекат. Дијалог за младе Града Источно Сарајево је платформа која је кориштена за комуникацију и консултације са младима у периоду јули 2022. – март 2023. године. Укупно су организована два тематска састанка на којим су учествовале 34 младе особе (12М, 22Ж), активисти, волонтери, представници организација цивилног друштва са подручја Града Источно Сарајево.

Приоритетно је изабрано пет тематских области у оквиру јавног позива:

1. Млади

1.1 Развој нових садржаја који подстичу здраве стилове живота и помажу унапређењу положаја младих (спортски, еколошки, забавни садржаји за дјецу и младе);

1.2 Унапређење садржаја који омогућавају младим да проводе квалитетно вријеме далеко од друштвених мрежа и њиховог утицаја на младе;

1.3 Пројекти који доприносе побољшању квалитета живота дјеце са потешкоћама у развоју;

1.4 Подршка пројектима који подстичу и омогућавају активизам и волонтеризам;

1.5 Подршка пројектима који подржавају неформално образовање;

1.6 Подршка пројектима који подржавају промоцију културе и умјетности;

1.7 Подршка пројектима који подстичу и омогућавају мобилност младих са подручја града Источног Сарајева, уз обавезно укључивање младих са периферних подручја;

1.8 Подршка пројектима који подржавају развој садржаја и адаптацију простора за младе;

*Тематске области се односе на посебну корисничку категорију коју чине младе особе од 16 до навршених 30 година[2] . Начини и методе анимирања и масовног укључивања младих у пројектне активности требају бити детаљно појашњени а број корисника пројекта (циљна група) наведен што је прецизније могуће. Пројектни приједлози у оквиру овог јавног позива треба да осигурају укључивање младих особа у све предложене пројектне активности и да обезбиједе волонтерски ангажман младих у локалној заједници.

2. Култура и неформално образовање

2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва;

2.2 Пројекти који подстичу културно стваралаштво младих;

2.3 Подршка дјеци ометеној у развоју у савладавању наставних садржаја;

3. Заштита животне средине

3.1 Подстицање на очување природних богатстава Града Источно Сарајево у циљу очувања животне средине;

3.2 Пројекти који доприносе стварању еколошко едукативно-рекреативних садржаја за цјелокупно становништво;

4. Спорт

4.1 Побољшање квалитета и доступности едукативних и спортско-рекреативних садржаја за дјецу са потешкоћама у развоју;

4.2 Афирмација аматерског спорта.

5. Социјална инклузија

5.1 Пројекти који доприносе подизању свијести младих о насиљу у породици и насиљу над женама;

5.2 Пројекти који побољшавају квалитет живота и подстичу социјализацију рањивих категорија становништва;

5.3 Пројекти који доприносе побољшању менталног здравља рањивих категорија становништва.

Износи средстава за одобрене пројекте биће од 10.000,00 КМ до 50.000,00 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога, с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања RеLОаD2 пројекта 120.000,00 КМ.

Град Источно Сарајево и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од шест (6) до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти требало би да буду реализовани у периоду јули 2023. – март 2024. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини. 

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на веб страници: www.undp.org/bosnia-herzegovina, као и на веб страници града: https://gradistocnosarajevo.net/.

Документација за пријаву на јавни позив за Град Источно Сарајево такође се може преузети од 3. маја 2023. године до 7. јуна 2023. године, са званичне веб странице Града Источно Сарајево (https://gradistocnosarajevo.net/) или лично преузимањем на УСБ-у са свим апликационим формама током информативног састанка „Отворени дан“ који се одржава 10. маја 2023.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

  • Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ биће одржан 10. маја 2023. године од 11,00 до 12,00 часова у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14), Град Источно Сарајево. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд.
  • За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни Тренинг управљања пројектним циклусом (ПЦМ) који ће бити организован у склопу јавног позива у периоду од 16. до 30. маја 2023. године у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14), Град Источно Сарајево. Пријаве на тренинг су отворене за ОЦД са подручја Града Источно Сарајево до 9. маја и примају се на емаил адресу: jovana.vucinic@undp.org.
  • Представницима ОЦД биће пружена додатна помоћ консултанта – ментора. Први састанак са ментором биће организован 19. маја 2023. године од 11,00 часова у просторијама Града Источно Сарајево (Стефана Немање бр.14), Град Источно Сарајево. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД биће одржани јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити благовремено објављен путем градске веб странице. У сврху транспарентности, записници са одржаних састанака са ментором биће објављени на страници Града Источно Сарајево. На овај начин, биће омогућено да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
  • Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе registry.ba@undp.org са назнаком за RеLОаD2 пројекат. Питања се могу постављати до 2. јуна 2023. године. Одговори на упите биће достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом) се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8:00 до 15:00 часова на сљедећу адресу, са назнаком за RеLОаD2 пројекат:

Град Источно Сарајево

Стефана Немање бр.14

71123 Град Источно Сарајево, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 7. јуни 2023. године, до 15:00 часова. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора да садржи назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”. О примљеној пошиљци у Градској управи биће вођена уредна евиденција и издате потврде о пријему.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на веб страници УНДП БИХ www.undp.org/bosnia-herzegovina, те на веб страници града https://gradistocnosarajevo.net/ као и на огласној плочи у згради Градске управе, у року од 45 радних дана од затварања јавног позива (изузев у случају непредвиђених околности). Писменим путем биће обавијештене само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.


[1] * За Европску унију, ово именовање не доводи у питање став о статусу и у складу је са УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем ИЦЈ-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватит ће се у контексту УН-ове Резолуције 1244/1999

[2] Закон о омладинском организовању Републике Српске, Члан 2. Став 1. „Омладину и младе“ чине лица од 16 до навршених 30 година.

У наставку преузмите потребна документа, обрасце и смјернице:

11.-Циљеви – одрживог -развоја