ДАНАС СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

1086

Скупштина града Источно Сарајево разматраће данас информацију о стању на Универзитету у овом граду за 2018/2019 годину.
У информацији која ће бити пред одборницима наведено је да је Универзитет у Источном Сарајеву у прошлој години остварио позитивно финансијско пословање, односно суфицит од 1.000.000 КМ. Након што су завршене све обавезе за 2018. годину Универзитет је у буџет Републике Српске вратио 329.000 КМ.

У 2018. години, 35 наставника је регулисало радно-правни статус, а ријеч је о наставницима који су имали закључен уговор о раду са Универзитетом и уговор о раду са још неким послодавцем у земљи и иностранству.

Током прошле године примљено је у радни однос 30 најбољих дипломираних студената Универзитета, и то на радна мјеста сарадника у звању асистента и вишег асистента. У току је пријем још шест најбољих дипломираних студената.

На свим студијским програмима на сва три циклуса у академској 2018/2019 уписано је 9.356, док је у 2017/2018 години било 10.625 студената.

На дневном реду сједнице биће и информација о стању у установама студентског стандарда на подручју града за 2018/2019 годину, као и извјештај о реализацији пројеката и манифестација из области културе, које финансира град, са извјештајем о утрошеним средствима за прошлу годину.

Одборници ће разматрати и информације о стању у привреди на подручју Источног Сарајева за 2018. годину и приједлог мјера за побољшање, о стању борачко-инвалидске заштите, а требало би да буде донесена и одлука о додјели награда и признања града.

 

/Срна/