ИСТОЧНО САРАЈЕВО И БАЊАЛУКА ПРОГЛАШЕНИ ТУРИСТИЧКИМ МЈЕСТИМА

1668

Министарство трговине и туризма Републике Српске прогласило је Бањалуку и Источно Сарајево туристичким мјестима са циљем успостављања центара који ће имати улогу покретача туристичког развоја у Српској.

Избор туристичког мјеста врши се на основу квантитативних и квалитативних критеријума, саопштено је из Министарства.

“Квантитативни критеријуми процјењују се на основу података о броју долазака и ноћења туриста на подручју јединице локалне самоуправе у посљедњој години која претходи години у којој се врши проглашење туристичког мјеста. Квалитативни критеријуми процјењују се на основу степена изграђености туристичке инфраструктуре и супраструктуре”, наводи се у саопштењу.

Бањалука и Источно Сарајево послали су захтјев за проглашење туристичког мјеста у којем су, између осталог, навели туристичку понуду са природним вриједностима, културним добрима, знаменитостима од значаја за туризам, те комуналном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром и другим садржајима за смјештај и боравак туриста.

Рјешења којим су градови Бањалука и Источно Сарајево проглашени туристичким мјестима у Републици Српској донесена су на период од пет година, након чега подлијежу ревизији.

 

 

/Срна/