KАТЕГОРИЗАЦИЈA И РЕГИСТРАЦИЈA ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ ГОСТИЈУ – ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА

1356

Из Градске управе Источно Сарајево позивају власнике кућа за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање да, најкасније 15 дана од датума доношења обавјештења,  изврше регистрацију и категоризацију објеката, уколико то нису обавили или је категоризација истекла, а све у сврху легалног обављања предметне дјелатности.

Бојана Ђерић, предсједник Комисије за категоризацију објеката, за ИС Радио истакла је да се у сврху избјегавања примјене репресивних казнених мјера позивају лица која у оквиру непокретности чији су власници врше пружање услуге смјештаја (куће за одмор, апартмани-стан на дан, собе): да поднесу захтјев за одређивање категорије куће за одмор, апартмана или собе у оквиру стамбеног објекта чија је намјена издавање.

„Сходно Закону о угоститељству члан 49., новчаном казном у распону од 300КМ до 2000КМ казниће се физичко лице које врши пружање услуга смјештаја, а да претходно није извршена категоризација предметне непокретности. Физичка лица која пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману (стан на дан)  и соби за изнајмљивање плаћају годишњи паушални износ боравишне таксе у износу од по 30КМ за сваки кревет (лежај) у објекту у којем се пружају услуге смјештаја уплатом на рачун јавних прихода Републике Српске,“ истикла је Ђерићева.

Домаћи или страни држављанин који користи услугу ноћења у угоститељском објекту евидентира се у књигу гостију, каже Бојана Ђерић,предсједник Комисије за категоризацију објеката, и истиче да ће се новчаним казнама од 1000КМ до 5000КМ казнити за прекршај давалац услуга ако пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање, а не уплати паушални износ боравишне таксе на рачун јавних прихода.

Образац – захтјев и детаљније информације могу се преузети на писарници Града Источно Сарајево (Источно Ново Сарајево , ул. Стефана Немање бр. 14) и у Туристичкој организацији Града Источно Сарајево (Пале, ул. Стјепана Лучића бб).

 

/ИС Радио/