ОБУКА ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА

837

У Источном Сарајеву данас је одржана обука о теми „Инструменти за идентификацију и спровођење развојних пројеката“ за запослене у јединицама локалне самоуправе или локалним развојним агенцијама који су ангажовани на припреми и реализацији пројеката. Нови циклус обуке организовале су Развојна агенција Републике Српске и Градска развојна агенција Источног Сарајева.

Циљ обуке јесте оспособљавање кадра који ће самостално или у тиму идентификовати, спроводити и развијати пројектне приједлоге према фондовима ЕУ и другим донаторима.

Асистенти и доценти Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву промовисали су двије нове активности овог факултета –  Научноистраживачки центар и Студентски предузетнички инкубатор, који би у наредном периоду требало да спроведу низ пројеката с циљем помоћи младима да се активније укључе у реализацију почетног бизниса и идеја.