ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ВАТРОГАСАЦ-МОЈ ХЕРОЈ“

1700

Теоретско – практичном едукацијом, у ОШ „Србија“ у Палама, почела je реализација пројекта „ВАТРОГАСАЦ-мој херој!“.

Примарни циљ пројекта  јесте подизање свијести ученика узраста 10-12 година путем едукације о заштити од пожара, односно развијање одређених знања и вјештина ученика, који могу да им помогну у случају избијања пожара.

Један од циљева јесте афирмација и представљање Територијалне ватрогасне јединице града Источно Сарајево, њених задужења, улоге и доприноса друштвеној заједници.

Носиоци пројекта су Град Источно Сарајево и Удружење за промоцију грађанских иницијатива БиХ, док је стратешки партнер на реализацији пројектних активности Територијална ватрогасна јединица Источно Сарајево.

„Анализа пожара који су се десили на подручју Града Источно Сарајево у протеклих 5 година, показује да је на настанак пожара у највећој мјери утицао људски фактор, односно ниска свијест и слаба едукованост становништва о поменутој проблематици“, поручују из Територијалне ватрогасне јединице и наводе да ће се примјеном пројекта утицати на изградњу свијест  ученика о потреби заштите од пожара, те извршити њихово оспособљавање за адекватно и правовремено реаговање у вандредним ситуацијама.

Пројекат ће наредних дана, бити реализован и у другим заинтересованим основним школама на подручју Града Источно Сарајево.

Из Територијалне ватрогасне јединице позивају све заинтересоване организације, установе и институције да узму учешће у овом пројекту и поручују да су употпуности отворени за сарадњу и едукацију лица свих образовних профила и старосне доби, а све с  циљем превентивног дјеловања у систему заштите и спасавања од пожара и других елементарних непогода.