ПОДСТАЋИ АКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СЕКТОРА У РАЗВИЈАЊУ КОНЦЕПТА „ПАМЕТНИ ГРАД“

886

У оквиру пројекта ESMARTCITY, чији је партнер Градска развојна агенција Источно Сарајево, јуче је одржана радионица о јачању капацитета предузећа из области IT и IKT сектора.

Циљ радионице био је да се подстакне IT и IKTсектор да развија апликације и рјешења у области „паметни град“, како би се обезбиједиле савременије услуге јавног сектора грађанима.

С обзиром на то да је једна од активности овог пројекта била и реализација пилот пројекта “Паметна јавна расвјета у Источној Илиџи”, присутним је представљена платформа Smart City, која може бити надограђена другим “паметним” рјешењима и уређајима, не нужно само за јавну расвјету.

У оквиру радионице, представљена је и технологија коришћења научених лекција и стеченог знања, након чега је услиједила дискусија о теми „Паметни град Источно Сарајево“, како би се допринијело превазилажењу потенцијалних ограничења, проблема и препрека у примјени концепта „Паметни град“.