ПРОМОЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ -СТУДИРАЈ НАЈБОЉЕ!

1531

Универзитет у Источном Сарајеву први је јавни акредитовани универзитет у Босни и Херцеговини, а у свом саставу има 15 факултета и 2 академије, смјештених у 10 градова и општина у источном дијелу Републике Српске.

Универзитет, на којем студира око 11 000 студената, представља генератор развоја локалних заједница у којима егзистирају организационе јединице Универзитета у Источном Сарајеву.

Будући студенти могу да изаберу један од 56 студијских програма на првом циклусу студија Универзитета у Источном Сарајеву и то из пет научних области –  друштвене, природне, медицинске, хуманистичке и умјетничке, као и студијске програме на другом и трећем циклусу студија. Стручно едукован и научно компетентан наставни кадар Универзитета подучава студенте на основу савремених наставних планова и програма, израђених по принципима Болоњске декларације.

Универзитет у Источном Сарајеву нуди могућност студирања у савремено опремљеном простору за извођење свих наставних активности, као и мобилност студената кроз међународну сарадњу с еминентним европским и свјетским универзитетима. Дипломе и звања стечена на Универзитету у Источном Сарајеву су међународно признати.

Универзитет има развијену сарадњу са реалним сектором, те привредници у Српској, региону и шире, рачунају на стручност младих људи образованих на нашем Универзитету, док је, са друге стране, студентима неопходна пракса у привредним предузећима како би стекли вјештине неопходне за касније обављање послова.

Осим квалитетног наставног процеса, студентима се нуди и учешће у бројним културним, научним, стручним и спортским дешавањима у организацији организационих јединица Универзитета, као и студентских организација.

/ues.rs.ba/