СКУПШТИНА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО О БУЏЕТУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

2156

Одборници Скупштине града Источно Сарајево разматраће на наредној сједници Одлуку о нацрту буџета града Источно Сарајево за 2018. годину.

Укупна буџетска средства Града Источно Сарајево за 2018. годину износе 9.669.239 КМ, што је за 1.068.739 КМ више од Плана буџета за ову годину.

На скупштинском засједању биће разматрана Одлука о нацрту ребаланса буџета града Источно Сарајево за ову годину, као  и Одлука о расподјели суфицита из 2016. годинe.

Анализом оствареног суфицита из ранијег периода у износу 241.939 КМ утврђено је да вишак прихода највећим дијелом потиче од низа уштеда по потрошачким јединицама, те остваривања вишка прихода у односу на расходе.

Одборници Скупштине града Источно Сарајево требало би да усвоје и Етички кодекс понашања изабраних представника Скупштине и Градске управе Источно Сарајево.

Скупштина града разматраће Информацију о стању у области спорта на подручју града Источно Сарајево у 2016/2017.години, као и Одлуку о давању сагласности на престанак рада Фондације „Центар за едукацију, иновације и предузетништво“ Источно Сарајево.

Сједница Скупштине града Источно Сарајево биће одржана у сриједу, 13.децембра од 10 часова.