СКУПШТИНА ГРАДА СУТРА О ФУНКЦИОНИСАЊУ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА

764

Скупштина града Источно Сарајево разматраће сутра извјештај о функционисању јавног градског превоза са приједлогом мјера за побољшање, међу којима је доношење стратегије јавног градског саобраћаја.  У извјештају се наводи да је, ради побољшања градског превоза, потребно набавити нове аутобуске надстрешнице, а наредних година планирати већа средства за израду и обиљежавање хоризонталне сигнализације на подручју цијелог града с циљем веће безбједности свих учесника у саобраћају.

Скупштина града би на сутрашњој сједници требало да донесе одлуку о давању сагласности за поступак промјене-припајања „Медија маркета“ Пале – Телевизија „ОСМ“ матичном предузећу „Градски радио“ Источно Сарајево.

У образложењу одлуке наведено је да је јавно предузеће „Градски радио“ Источно Сарајево 15. јануара уписано у судски регистар као власник 100 одсто удјела у привредном друштву „Медија маркет“ Пале – Телевизија „ОСМ“.

– Постоје очигледни разлози за покретање поступка припајања, а то су стварање повољнијих предуслова, како за успјешније пословање ових предузећа кроз рационализацију и ефикаснију организацију, смањење трошкова пословања, тако и боље позиционирање на тржишту медијских услуга, слиједећи на тај начин интерес оснивача да формира јединствен радиотелевизијски сервис – наводи се у образложењу одлуке.

Одборници би сутра требало да разматрају и информације о превентивном дјеловању против злоупотребе дроге и опојних средстава и о стању у области спорта на подручју града.

Скупштина града требало би да донесе одлуке о преносу права власништва на опреми видео-надзора на општине у саставу града и преносу власништва на медицинској опреми.

Почетак сједнице заказан је за 10.00 часова.

 

/Срна/