СКУПШТИНА ГРАДА У ПЕТАК О БУЏЕТУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

946

Одборници Скупштине града Источно Сарајево разматраће у петак Приједлог одлуке о буџету града за наредну годину у износу 11.214.431 КМ.

Порески приходи планирани су у износу 6.552.000 КМ и највећим дијелом састоје се од прохода по основу ПДВ-а. Непорески проходи планирани су у износу 2.523.879 КМ, састоје се прихода од давања у закуп пословног простора, прохода од камата, градских административних и комуналних такси, комуналних накнада, боравишне таксе и средстава за финансирање заштите од пожара.

Грантови су планирани у износу 96.521 КМ, трансфери између и унутар јединица власти планирани су у износу 21.000 КМ.

Укупни примици за нефинансијску имовину планирани су у износу 500.000 КМ, а односе се на продају објекта Кикинда са припадајућим земљиштем на Палама, чија реализација се очекује у 2020. години.

Примици од наплате датих зајмова планирани су у 2020. години у износу 560.000 КМ, а остали примици у износу 22.600 КМ.

У оквиру буџета за 2020. планирана су и неутрошена намјенска средства из 2019. године у износу 933.958 КМ, а ријеч је о кредитним средствима за пројекте који ће, због специфичности пројеката и њихове реализације, бити реализовани у 2020. години.

На дневном реду Скупштине града налазе се и Приједлог одлуке о извршењу буџета града за 2020. годину, Програм рада Скупштине града за 2020. годину, те Приједлог Програма рада Градске управе Источно Сарајево за 2020. годину.

Одборници ће разматрати и Информацију о стању у области спорта  на подручју града у 2017/2018. години.

Сједница Скупштине града Источно Сарајево биће одржана у петак, 27. децембра, с почетком у 10 часова.