У СРИЈЕДУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

956

Број: 01-013-2 /19

Датум: 27.2.2019.године

На основу члана 28. став 2. алинеја 1. и  86. тачка 1. Пословника о раду Скупштине града Источно Сарајево (“Службене новине града Источно Сарајево“, број 20/17), предсједник Скупштине града Источно Сарајево сазива:

 

                                           18. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ

                              СКУПШТИНЕ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

 

која ће се одржати  27. фебруара 2018. године са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали  града Источно Сарајево.

За сједницу предлажем сљедећи:

 

                                               Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

1.Записник за седамнаесте редовне сједнице Скупштине града Источно Сарајево

2.Информација о превентивном дјеловању против злоупотребе дрога и опојних средстава на подручју града Источно Сарајево

3.Извјештај о функционисању јавног градског превоза на подручја града Источно Сарајево за 2018. годину и приједлог мјера за побољшање

  1. 4. а) Одлука о разрјешењу члана Комисије за младе

    б) Одлука о именовању члана Комисије за младе

    в) Одлука о разрјешењу члана Комисије за оцјену рада секретара

    г) Одлука о именовању члана Комисије за оцјену рада секретара

    д) Одлука о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије

    ђ) Одлука о именовању члана Комисије за буџет и финансије

    е)  Одлука о разрјешењу члана Комисије за друштвени надзор и представке

    ж) Одлука о именовању члана Комисије за друштвени надзор и представке

  1. Одборничка питања

 

     

 

 

Молимо да обавезно присуствујете сједници. 

 

                           П Р Е Д С Ј Е Д Н И K

                           Мр Мирослав Лучић с.р.