УСВОЈЕНА ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА У ИЗНОСУ ОД 11.377.454 КМ

614

Одборници Скупштине града Источно Сарајево усвојили су данас одлуку о ребалансу буџета за ову годину у износу 11.377.454 KM. Ребалансу буџета приступило се усљед успоравања привредних активности узрокованих епидемијом вируса корона, што је резултирало и нижем остварењу прихода и примитака у градски буџет у првој половини ове године.

Предсједник Скупштине града Мирослав Лучић рекао је да је Град Источно Сарајево, у условима пандемије, на адекватан начин одговорио задацима и обавезама према свим буџетским корисницима, али и према здравственим установама на подручју града.

„Град Источно Сарајево издвојиће средства и за превоз ученика, уколико буде потребе за увођењем додатних линија или измијена у реду вожње, због скраћивања часова у школама и рада у више група. Директори средњих школа требало би да нам доставе спискове дјеце, односно, локације за које је потребан аутобуски превоз, како бисмо знали колико је средстава потребно за те намјене“, рекао је Лучић.

Лучић је изразио наду да ће се сви придржавати прописаних мјера и инструкција Министарства просвјете и културе РС, али сматра да је инструкција требало да буде упућена раније.

„Имамо кратак рок да се прилагодимо новонасталој ситуацији у школама и раду у четири смјене, односно, четири групе,  јер су превозници који послују на подручју града, због отежаних услова, били присиљени да отпусте дио радника, те да некако покушају да очувају пословање“, појаснио је Лучић.

Пред одборницима се нашла и измјена одлуке о кредитном задужењу града, у дијелу који се односи на санирање посљедица изазваних епидемијом вируса корона, кроз помоћ привредним субјектима који су, због забране рада, претрпјели штету у пословању. Измијени одлуке приступило се на препоруку Министарства финансија Републике Српске, које је сугерисало да се из првобитне одлуке избаце пројекти помоћи привредним субјектима, хотелијерима, власницима мотела и угоститељима.

Лучић је појаснио да ће кредитно задужење сада износити 2.500.000 КМ, умјесто раније предвиђених 3 милиона, те додао да је задужење Града у претходном периоду било око 9 одсто, што је далеко испод дозвољеног нивоа.

„Град Источно Сарајево је једна од намање задужених локалних заједница у Републици Српској. Ни уз ово кредитно задужење, ниво задужености неће прећи 11 одсто“, рекао је Лучић.

 „Кредитно задужење у износу 2.500.000 КМ,  биће усмјерено искључиво на помоћ локалним заједницама. Пројекти који буду реализовани допринијеће пословању грађевинских фирми и побољшању сервисних услуга, а највећи дио средстава остаће управо у самим општинама и на подрчју нашег града. Вјерујемо да ће то помоћи очувању привредне активности  и очувању радних мјеста“, истакао је Лучић, додајући да ће дио средстава бити усмјерен на набавку термовизијских скенера за домове здравља.

„За пројективање и изградњу споменика жртвама НАТО бомбардовања издвојићемо 50.000 КМ. Желимо да што прије, са локалним заједницама и ресорним министарством, договоримо локацију тог спомен-обиљежја“, нагласио је Лучић.

 Лучић је, говорећи о инфраструктурним пројектима на подручју града, похвалио начелнике и скупштине општина, који су допринијели реализацији бројних значајних пројеката у свих шест градских општина, као и развоју града у цјелини.

Одборници су разматрали  информацију о изградњи инфраструктурних објеката на подручју града по просторно-планској документацији за период  јул 2019-јул 2020. године, као и информацију о стању у области водоснабдијевања и канализационе инфраструктуре.

Разматрана је и информације о раду установа за културу и културним садржајима, те извјештај о реализованим пројектима и манифестацијама из области културе које се финансирају из буџета града.