ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА ПРОИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО – ЛОТ 2

144

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ МЕМОРИЈАЛНОГ КОМПЛЕКСА СПОМЕН – ПАРКА ВЕЛИКАНА СРПСКОГ ЗДРАВСТВА ЛОТ 2 – УГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ПОНУЂАЧУ ПРОИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.