ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА РАДИС д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО -ЛОТ 3 –

314

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ ЛОТ – 3 РАДОВИ ИЗГРАДЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ПОНУЂАЧУ РАДИС д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.