ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „UNIOTEC“ д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО -ЛОТ 2-

317

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ КРУПАЧКЕ СТИЈЕНЕ ЛОТ 2 – РАДОВИ ИЗГРАДЊЕ ПЛИНСКИХ КОЛЕКТОРА ПОНУЂАЧУ „UNIOTEC“ д.о.о. ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО, НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.