ОДЛУКА О ДОДЈЕЛУ УГОВОРА „UNIOTEC – ЗВОРНИКПУТЕВИ“ – ЛОТ 1

59

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ МЕМОРИЈАЛНОГ СПОМЕН – ПАРКА ВЕЛИКАНА СРПСКОГ ЗДРАВСТВА ЛОТ 1 -ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – НИСКОГРАДЊА ГРУПИ ПОНУЂАЧА „UNIOTEC – ЗВОРНИКПУТЕВИ“ НАКОН ПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА, можете погледати ОВДЈЕ.