ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

73

Град Источно Сарајево усвојио је план јавних набавки за 2023. годину.
План је објављен на порталу Агенције за Јавне набавке:

https://www.ejn.gov.ba/

(рубрике: уговорни органи, претрага, Град
Источно Сарајево, План набавки, План набавки за 2023. годину).

План јавних набаки ЗА 2023. годину можете погледати ОВДЈЕ.