Јавни позив за достављање пројеката за додјелу новчаних средстава медијима у Републици Српској

1412

На основу Одлуке о буџету Града Источно Сарајево за 2017. годину бр. 01-013-65.25/16 од 23.12.2016. године, градоначелник града Источно Сарајево расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

   за достављање пројеката за додјелу новчаних       средстава медијима у Републици Српској

I

Расписује се Јавни позив за достављање пројеката за додјелу новчаних средстава медијима у Републици Српској, у износу од 80.000,00 КМ.

II

Средства из члана I овог позива биће распоређена на сљедећи начин:

 1. Телевизијски емитери 000,00 КМ
 2. Радијски емитери 000,00 КМ
 3. Интернетски портали 000,00 КМ
 4. Штампани медији 000,00 КМ
 5. Нераспоређена средства 000,00 КМ

III

ПРАВО УЧЕШЋА:

Право на учешће у расподјели средстава медијима имају субјекти који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса и који доставе потребну документацију.

ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да субјекат нема неизмирених обавеза у вези с плаћањем пореза у складу са Законом, доприноса за социјално осигурање у складу са Законом, да није под стечајем или пред ликвидацијом и да није предмет поступка за проглашење стечаја;
 2. да је субјекат регистровани за вршење дјелатности код суда, односно другог надлежног органа, у складу са материјалним прописима који регулишу предметну дјелатност у Републици Српској и обављају дјелатност на подручју града Источно Сарајево;
 3. да субјекти имају дозволу Регулаторне агенције за комуникације, за субјекте који се баве емитовањем телевизијског и радијског програма;
 4. да је субјекат уписан у Регистар издавача који води Министарство просвјете и културе Републике Српске за медије који се баве издавачком дјелатношћу;
 5. да субјекат емитује програм, односно да новине дистрибуише на дијелу територије или на цијелој територији Републике Српске;
 6. да субјекат производи дијелом или у потпуности властити програм, у складу са својим техничким и кадровским могућностима;

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За субјекте под бројем 1 и 2:

 1. пројекат урађен у складу са сљедећим критеријима:

– да доприноси јачању критичке свијести, при чему се даје предност пројектима са већим бројем информативних емисија (ауторских и преузетих), едукативних емисија и хроника у којима ће бити заступљен град Источно Сарајево или институције са подручја града Источно Сарајево;

– да доприноси промоцији града Источно Сарајево у области културе, спорта, образовања и осталим друштвено-економским областима;

– да доприноси повећању информисаности грађана о раду града Источно Сарајево;

– да има предајнике на територији РС;

– емитовање телевизијског програма путем других електронских комуникацијских мрежа;

– емитовање телевизијског програма путем земаљске радиодифузије;

– да је субјекат међу прва три по гледаности у претходној години,  утврђеној од стране овлаштене независне агенције за истраживање гледаности на територији РС.

 

За субјекте под бројем 3:

 

 1. пројекат урађен у складу са сљедећим критеријима:

– да доприноси промоцији града Источно Сарајево у области културе, спорта, образовања и осталим друштвено – економским областима;

– да доприноси повећању информисаности грађана о раду Града Источно Сарајево;

– доказ о посјећености портала преузет од Google Analytics сервиса.

 

За субјекте под бројем 4:

 

 1. пројекат урађен у складу са сљедећим критеријима:

– да доприноси јачању критичке свијести, при чему се даје предност пројектима са већим бројем информативних чланака, едукативних чланака (ауторских и преузетих) и хроника у којима ће бити заступљен град Источно Сарајево или институције са подручја града Источно Сарајево;

– да доприноси промоцији града Источно Сарајево у области културе, спорта, образовања и осталим друштвено – економским областима;

– да доприноси повећању информисаности грађана о раду Града Источно Сарајево;

– да се дистрибуише штампани медиј на територији Републике Српске.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

За субјекте под бројем 1и 2:

– приједлог пројекта,

 докази о испуњености општих услова,

– докази о испуњености посебних услова:

 • листа предајника на територији РС, издата од РАК-а,
 • дозвола за емитовање телевизијског програма путем других електронских комуникацијских мрежа,
 • дозвола за емитовање телевизијског програма путем земаљске радиодифузије,
 • доказ – извјештај о гледаности од стране овлаштене независне агенције за истраживање гледаности на територији РС.

 

За субјекте под бројем 3:

 

– приједлог пројекта,

 докази о испуњености општих услова тачке 1. и 2, као и посебних услова.

 

За субјекте под бројем 4:

 

– приједлог пројекта,

 докази о испуњености општих и посебних услова.

IV

Рок за достављање пријава на Јавни позив је 30 дана од дана објављивања у дневним новинама „Еуро блиц“ и на web страници Града Источно Сарајево – www.gradistocnosarajevo.net.

Пројекат са пратећом документацијом (као доказ испуњености услова из овог Јавног позива) медији могу доставити на адресу:

Град Источно Сарајево

Стефана Немање 14

71 123 Источно Сарајево

Са назнаком: “Пројекат за додјелу средстава медијима у Републици Српској“.

Јавни позив објављен је у дневним новинама Еуроблиц у четвртак, 22. јуна 2017. године.

 

Број: _______________

Датум: ______________                                                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК

  Ненад Вуковић