ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ НОВОГ ВАТРОГАСНОГ ДОМА ВРИЈЕДНОГ 450.000 КМ, 18.4.2018.

1111