ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ББиН“ с.п. ПАЛЕ

131

ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ПОДНОСИОЦУ „ББиН“ с.п. ПАЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИМАРНЕ И ФИНАЛНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА КАО НЕУРЕДНОМ, можете погледати ОВДЈЕ.