ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА З.Р. „ПРЕРАДА ДРВЕТА ПЛАВО ОКО“, ПАЛЕ, МОКРО

207

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЈЕ, ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА/ПРОИЗВОДЊУ ЗИДНИХ И ПОДНИХ ОБЛОГА, КАО НЕУРЕДАН, ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА З.Р. „ПРЕРАДА ДРВЕТА ПЛАВО ОКО“, ПАЛЕ, МОКРО можете погледати ОВДЈЕ.