ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА З.Р „РЕЗ“ ПАЛЕ, МОКРО

184

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЈЕВ, ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА (ПИЛАНА), КАО НЕУРЕДАН, ПОДНОСИОЦА З.Р „РЕЗ“ ПАЛЕ, МОКРО, можете погледати ОВДЈЕ.