ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НОЛЕ“, ПАЛЕ

202

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПОГОН ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА (ПИЛАНА) ПОДНОСИОЦА „НОЛЕ“, ПАЛЕ, МОКРО, можете погледати ОВДЈЕ.