ЗАКЉУЧАК ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „WOOD – PROM“ d.o.o. ПАЛЕ, МОКРО

82

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ОДБАЦУЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ПОДНОСИОЦУ „WOOD – PROM“ d.o.o. МОКРО, ОПШТИНА ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.