РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ДРВО – КОД“ д.о.о. ПАЛЕ, МОКРО

63

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА, ПОДНОСИЦУ ЗАХТЈЕВА „ДРВО – КОД“ д.о.о. ПАЛЕ, МОКРО, можете погледати ОВДЈЕ.