ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ 2

58

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – БЕНЗИНСКА СТАНИЦА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ 2, можете погледати ОВДЈЕ.