ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „СТАНКОС“ д.о.о. СОКОЛАЦ

167

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ОБНОВИ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „СТАНКОС“ д.о.о. СОКОЛАЦ, ПЈ „ПРОИЗВОДЊА РЕЗАНЕ ГРАЂЕ“, можете погледати ОВДЈЕ.