ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ТЕЛЕТИНА“ д.о.о. СОКОЛАЦ

200

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „ТЕЛЕТИНА“ д.о.о. СОКОЛАЦ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПОГОН ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА, можете погледати ОВДЈЕ.