ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ „ШАЛИЋ“ с.п. СОКОЛАЦ

192

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА И ПРОМЕТ РАЗНЕ ГРАЂЕ У КОШУТИЦИ, ОПШТИНА СОКОЛАЦ, ИНВЕСТИТОРУ „ШАЛИЋ“ с.п. ДАНИЛО ШАЛИЋ, можете погледати ОВДЈЕ.