ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ „КРЕМ КОМЕРЦ“ д.о.о. СОКОЛАЦ

162

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „КРЕМ КОМЕРЦ“ д.о.о. СОКОЛАЦ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ОТПРЕМУ ГОТОВИХ ПРОИЗВИДА можете погледати ОВДЈЕ.