ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА

52

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ БЕНЗИНСКЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЉУБОГОШТИ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. БАЊА ЛУКА можете погледати ОВДЈЕ.