ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ „АНТОНИЋ“ Д.О.О. СОКОЛАЦ

319

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА К.О. ГЛАСИНАЦ 1, ОПШТИНА СОКОЛАЦ НА ЗАХТЈЕВ „АНТОНИЋ“ д.о.о. СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.