ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ОБНОВИ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ „МИГ-ТРАНС“ д.о.о. ПАЛЕ

405

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „МИГ-ТРАНС“ д.о.о. ПАЛЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА НА ЛОКАЛИТЕТУ СЈЕТЛИНА можете погледати ОВДЈЕ.