ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ – „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ

160

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ СА СКЛАДИШТЕМ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА (ПИЛАНА) ЗА „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.